shantalababy

Shantala baby massage

Shantala baby massage is een liefdevolle massage. Het kan door de ouder/verzorger gegeven worden en is voor beide een fijne en mooie manier van contact maken. Dit komt de geestelijke en emotionele ontwikkeling van het kind ten goede. De massage heeft een positieve uitwerking bij met name: onrustige gevoelige baby’s die veel huilen, baby’s met neiging tot overstrekken en baby’s met veel darmkrampjes.